Tartalom átvétel

Közgyűlési és elnökségi határozatok 2012

A Magyar Asztalitenisz Szövetség tagegyesületei!

Tisztelt Sporttársak!

Mint az előttetek ismeretes, szövetségünk két vezető tisztségviselője (Jónyer István alelnök, Füvessy Lajos felügyelőbizottsági elnök), valamint Lakatos Gyula (a rendkívüli MOATSZ közgyűlést kezdeményező közgyűlési küldöttek nevében és megbízása alapján) a sportág kedvezőtlen helyzetét kihasználva rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezték. Az elnökség megvizsgálva a beadványt, azt állapította meg, hogy az nem felel meg az alapszabály előírásainak, ezért az elnökség annak nem tehet eleget, a rendkívüli közgyűlés összehívását nem tartja indokoltnak. (Az erről szóló 37/2012. számú elnökségi határozat a szövetség honlapján megtekinthető.)

Miután a kezdeményezésnek az elnökség nem tett eleget, az aláírók a törvényességi felügyeletet ellátó Fővárosi Ügyészséghez fordultak és kérték az ügyészség eljárását a rendkívüli közgyűlés összehívásának kikényszerítése érdekében. Az ügyészség a felülvizsgálatot elvégezte és annak eredményéről az alábbi levélben értesítette az FB elnökét, amelyben megállapította, hogy a kezdeményezés alapszabály ellenes, az esetleg megtartandó közgyűlés érvényes határozatot nem hozhat.

Az elnökség egyúttal felszólítja Jónyer Istvánt és Füvessy Lajost, hogy választott tisztségükről azonnali hatállyal mondjanak le, és mindhárom kezdeményezőt felkérik, hogy a jövőben tartózkodjanak az amúgy is nehéz helyzetben levő, személyi és szervezeti problémákkal szembenéző szövetségi vezetés munkájának megnehezítésétől.

 

Budapest, 2012. október 19.

 

                                                                                    Üdvözlettel

                                                                          Marschalek Ákos alelnök

Ügyészségi levél: letöltés_pdf

Tartalom átvétel